gs
lang-mb:
  • Svenska
  • English

GS-Serie

SBS ”ScandinavianBlueSteel” GS Sikt- & Sorteringsskopor

SBS GS är en marknadens effektivaste sikt skopor
Specialanpassade för jordtillverkning, kompost, återfyllnad över ledningar , mixning/luftning , och separation av schaktmassor.

Högproducerande sikt-/sorteringsskopor med minimalt oljebehov.

SBS GS-Sikt & Sorteringskopor har, kanske marknadens högsta kapacitet per kilo. Med minimalt behov av hydraul kapacitet.

Det medför extremt flexibelt arbete i form av att möjligheten med körning genom tiltrotator på de flesta maskiner och tiltrotatorer möjliggörs.

2 & 3 axlade (rotorer) kräver endast ett oljebehov från 25 respektive 30 liter per minut (max 200bar).
4 axlade Sikt-/Soteringsskopor ur GS-Serien kräver från 55 liter per minut.

Ingen av GS Sikt-/Sorteringsskopor kräver någon form av extra returledning. Enheten kopplas endast med 2 hydraulslangar till bäraren, med enkel eller dubbelverkande hydraulfunktion.

Enastående kapacitet i de flesta material, oavsett väder.

Siktbett utformade av polyuretan med inte bara extremt hög kapacitet.
Siktbetten medför även låg egenvikt som i sin tur genererar till högre volym och kapacitet till den tänkta bäraren, självrensning-effekt utan tillmonterat renssystem, lågt underhåll i form av service.. möjlighet till enstaka utbytbara siktbett etc etc
Siktbetten av polyurethan har en mycket lång livslängd , hur länge finns inte raka svar på, skoporna har bara funnits i sedan 2010 och ännu har ingen behövt renoverats.

SBS GS-Serie är anpassad för framförallt den nordiska marknaden och vad som medför våra arbetsmetoder.
Tillverkning av matjord/anläggningsjord (även kompost hantering), Skyddsfyllnads material eller skyddsfyllnad direkt med skopan. Framtagning av grus ur åsar. Detta är bara några av dom vanligaste arbetsområden vi ständigt stöter på.
Namnlöst kopia