GS Siktskopor

För Gräv- & lastmaskiner 1-30 ton

SBS GS är en av marknadens effektivaste siktskopor. Specialanpassade för jordtillverkning, kompost, återfyllnad över ledningar, mixning/luftning, och separation av schaktmassor.

SBS GS-Sikt & Sorteringskopor har, kanske marknadens högsta kapacitet per kilo. Med minimalt behov av hydraul kapacitet.
Det medför extremt flexibelt arbete i form av att möjligheten med körning genom tiltrotator på de flesta maskiner och tiltrotatorer möjliggörs

Ingen av GS Sikt-/Sorteringsskopor kräver någon form av extra returledning. Enheten kopplas endast med 2 hydraulslangar till bäraren, med enkel eller dubbelverkande hydraulfunktion.

Enastående kapacitet i de flesta material, oavsett väder.

Siktbett utformade av polyuretan med inte bara extremt hög kapacitet. Siktstjärnorna medför även låg egenvikt som i sin tur genererar till högre volym och kapacitet till den tänkta bäraren, självrensning-effekt utan tillmonterat renssystem, lågt underhåll i form av service, möjlighet till enstaka utbytbara siktbett etc etc. Siktstjärnorna av polyurethan har en mycket lång livslängd, hur länge finns inte raka svar på, skoporna har bara funnits i sedan 2010 & eftermarknaden är än idag minimal.

GS siktskopor levereras med totalt 2 års garanti.

GS-Serie är anpassad för framförallt den nordiska marknaden och vad som medför våra arbetsmetoder. Tillverkning av matjord/anläggningsjord (även kompost hantering), Skyddsfyllnads material eller skyddsfyllnad direkt med skopan. Framtagning av grus ur åsar. Detta är bara några av dom vanligaste arbetsområden vi ständigt stöter på.

Vi har närmare 500st levererade skopor i Sverige, en referens finns garanterat nära er.
Utöver försäljning & leverans av siktskopor erbjuder vi även hyra. Vi har ett 30-tal siktskopor i olika storlekar som varje år cirkulerar på korttidshyror & långtidshyror.

GS siktskopor indelas i 5 undergrupper, om totalt 24 modeller.

E-Range

2-50E

3-60E

3-80E

För grävmaskiner 1 – 6 ton. Levereras även med kombinationsfäste för kompaktlastare.

HE-Range

3-100HE

3-120HE

4-100HE

4-120HE

För grävmaskiner 3,5 – 13 ton. Levereras även med kombinationsfäste för kompaktlastare & hjullastare. Som standard med extra slitribbor & kraftigt skärstål

HDX-Range

3-150HDX

4-150HDX

6-150HDX

För grävmaskiner 8,5 – 21 ton. Levereras även med kombinationsfäste för hjullastare.
Som standard med extra kraftig skopbotten i Hardox

MAX-Range

3-80MAX

3-100MAX

3-120MAX

3-150MAX

4-100MAX

4-120MAX

4-150MAX

5-150MAX

6-150MAX

8-150MAX

MAX – Range står för en förlängd skopbotten, som är breddad framtill.
Likt samtliga GS skopor är skopbotten dubbelmantlad, med skillanden att den inre plåten (botten) som standard levereras i rostfritt material. (NonStick).

NS (NonStick) finns som option till samtliga skopor i E, HE & HDX serie.

L-Range

2-100L

3-100L

3-120L

3-150L

L = Loader
L -serien lämpar sig mot kompaktaste 1 – 5 ton.
För SkidSteer-maskiner benämns dessa skopor för SL. Inkluderar då fäste med fotsteg.

2 & 3 axlade (rotorer) kräver endast ett oljebehov från 25 respektive 30 liter per minut (max 200bar).
4 axlade Sikt-/Soteringsskopor ur GS-Serien kräver från 55 liter per minut.
5 & 6 axlade (rotorer) Sikt-/Soteringsskopor ur GS-Serien kräver från 75 liter per minut