VPH & VPV – Siktskopor

Sikt-/Sorterings-/Kross- skopor

SBS ”ScandinavianBlueSteel” VPH & VPV PRO Skt-/Sorterings-/Kross- Skopor

SBS har marknadens, kanske högst utvecklade sikt skopor. Specialanpassade för jordtillverkning, återfyllnad över ledningar, krossning, mixning/luftning, och separation av schaktmassor.

En kombination av innovativ design och högvärdiga stålkvalitéer, såsom Hardox, resulteras i ofta starkare än liknade enheter på marknaden medför lättare konstruktion, ökad volym samt att fler maskiner kan användas till samma skopa. Byggda för att användas mycket, ofta och länge.

VPH & VPV -serien erbjuder modeller och storlekar med olika typer av rotorer baserad på användarens behov och erfordrad kapaicitet. (Länk till ”Rotorer/Diskar”)

VPH / VPV är anpassade för bärare både Hjullastare och Grävmaskin i kombination

Anpassad för de flesta arbetsområden, oavsett höjd- eller mot- grävning samt lastmaskin. Unikt utformad rotorplacering följer materialets naturliga flöde och rörelseförlopp, och där med maximerad effektivitet resulteras i ca: 35% högre volym än den traditionella siktskopan.

Dräneringsfria motorer
Unik konstruktion med utskiftbara diskar ger enkelt och kostnadseffektivt underhåll.
Unik transformering från siktskopa till kross-skopa på några minuter
SBS siktsystem kan levereras också med ca: 400% starkare siktsystem än den traditionella siktskopan
SBS Siktsystem kan också levereras till andra siktskopor på marknaden

SBS Sikt och återvinningsskopor används frekventerat till:

  • Jordtillverkning
  • Skyddsfyllnad
  • Kompostering
  • Förorenade material
  • Slamhantering
  • Flishantering
  • Barksortering-krossning
  • Krossning Gips, Tegel, Porslin, Glas, Asfalt mm.
  • och många andra användningsområden…